Haircuts

Women

Men

Kids

Wash: $30+

Haircut: $45+

Blowout: $30+

Haircuts: $20

Beard trim: $5

12 + Under: $10